Comisii metodice

COMISII DE LUCRU  AN ȘCOLAR 2018-2019        

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

RESPONSABIL: prof.ing. GABRIEL MAFTEI
MEMBRI:   prof.ing.  CAMELIA PRISECARIU
prof.ing.  VALERICA SERBAN
prof.ing.  CARMEN TABACARU
responsabilii ariilor curriculare : Limba si comunicare, Stiinte, Om si societate.

2. COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

 
RESPONSABIL: prof.ing.VIOLETA NECHIFOR
MEMBRI:
prof.ing. MIHAI  OLARU– reprezentant sindicat
prof.ing.  MARINELA JITARU
Consilier şcolar Nina Creangă
prof. SORIN VASILENCU
CAMELIA MALANCA – reprezentat parinti
DALIOLA IONESCU– reprezentat elevi
DANIEL ARVINTE – reprezentant Consiliul Local

3. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ( CONF. OMEN 3027/08.01.2018)

 
RESPONSABIL: prof.ing. MARINELA JITARU
MEMBRI: 
prof. ADRIANA IULIA PAL
prof. LARISA GĂIN

4. COMISIA DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 
RESPONSABIL:prof.ing. MIHAI OLARU
MEMBRI:
prof.ing. CARMEN TABACARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. MARIA MOŞNEAG

5. COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 
RESPONSABIL: prof.ing. MARINELA JITARU
MEMBRI:   prof.ing. MIHAI OLARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. COSTEL LAZĂR
m.i. MARIA MOŞNEAGU
m.i. GABRIEL COLOTIN
adm. patrimoniu. COSTEL CRASMARUC

6. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

 
RESPONSABIL:prof.ing.GABRIEL MAFTEI –dir.adj.
SECRETAR: prof. ing. MARINELA JITARU
MEMBRI: prof.ing. VIOLETA NECHIFOR
MIHALACHI GABRIELA – secretar sef
NICOLETA BUHU – administrator financiar

7.  COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE CORUPTIE SI DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR.

 
RESPONSABIL: prof. NINA CREANGA
MEMBRI: 
prof. OANA BUTNARIU
prof. ELIZA ANDOR FINARIU

8. COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE

 
RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI:   prof.ing. GABRIELA STRUGARIU
prof.ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. LARISA GAINA
prof. IRINA ASTEFANEI
prof. ROXANA ONU
m.i. ECATERINA MARCU
m.i.TATIANA CRASMARIUC
reprezentatul elevilor: DAVID OTVEŞ
reprezentantul parintilor: ALINA MIHAI

9. COMISIA DIRIGINŢILOR

 
RESPONSABIL: prof. ing. GABRIELA STRUGARIU
MEMBRI: toti dirigintii

10. COMISIA PENTRU PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

 
RESPONSABIL: prof. OANA ŞUŞU
MEMBRI:  
prof. ROXANA ONU
prof. RĂDUCU GAŞPAR
m.i. ECATERINA MARCU
reprezentantul elevilor: DUMITRU MATACHE
reprezentantul parintilor: GABRIELA PĂRPĂRIŢĂ

11. COMISIA METODICA – DISCIPLINE TEHNICE DIN DOMENIILE MECANICA, AGRICULTURA, COMERT, CONSTRUCTII SI T.I.C

RESPONSABIL: sef catedra tehnica prof.ing. CAMELIA PRISECARIU
MEMBRI: inginerii si maistri instructori

12. COMISIA METODICA –DISCIPLINE TEHNICE  DIN DOMENIU INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE

RESPONSABIL: sef catedra tehnica prof.ing.VALERICA SERBAN
MEMBRI: inginerii si maistri instructori

RESPONSABIL ARIE CURRICULARA „TEHNOLOGII” prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
 

13. COMISIA METODICA DISCIPLINE DE CULTURA GENERALA

RESPONSABIL: sef catedra prof. LARISA GAINA

  • ARIA CURRICULARA – LIMBA SI COMUNICARE (LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA ENGLEZA SI LIMBA ENGLEZA)

RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Limba si comunicare

  • ARIA CURRICULARA STIINTE – MATEMATICA, FIZICA, CHIMIE SI BIOLOGIE

RESPONSABIL: prof. MIHAELA HUTULEAC
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Stiinte

  • ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE – CULTURA CIVICA, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ISTORIE, GEOGRAFIE , RELIGIE SI EDUCATIE FIZICA SI SPORT

RESPONSABIL: prof. IRINA ASTEFANEI
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Om si Societate

14. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ŞI A SERVICIULUI ÎN ŞCOALĂ

RESPONSABIL: prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
MEMBRI: prof. SORIN VASILENCU – intocmeşte orar cadre didactice
prof. ing. MARINELA JITARU – intocmeşte orar cadre didactice
prof.ing.VALERICA SERBAN – planifică stagiile de pregatire practică- domeniul
Industrie textila si pielarie
prof. ing. CAMELIA PRISECARIU – planifică stagiile de pregatire practică-
Domeniul Mecanica, Agricultura, Comert si Constructii
prof. ing. MICAELA SIMA –organizează serviciul cadrelor didactice

15. COMISIA PENTRU GESTIONAREA S.I.I.I.R

RESPONSABIL: director/ director adjunct
MEMBRI: secretar sef. – GABRIELA MIHALACHI
Secretar – MONICA DUCA

16. COMISIA PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI SCOLAR

RESPONSABIL: prof. ELIZA FINARIU ANDOR
MEMBRI: prof.- NINA CREANGA
prof. ing. MARINELA JITARU
prof. STEFANIA PATRAS
prof. LARISA GAINA

17. COMISIA PENTRU OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE

RESPONSABIL:   prof. LARISA GĂINĂ
MEMBRI: toate cadrele didactice

prof.         – domeniu Comert
prof. CĂTĂLINA DUMBRAVĂ – Matematica
prof. MARIJAN CIOBANU –Fizica
prof. ROXANA ONU- Limba si literatura romana
prof. NICOLETA TUDORACHE – Biologie
prof. GEANINA SUFICEANU – Limba engleza
prof. ADRIANA PAL – Limba franceza

18. COMISIA RESPONSABILUL CU PLANIFICAREA TEZELOR

RESPONSABIL:   prof. LARISA GAINA
 MEMBRI:
prof. RAMONA MARIJANA CIOBANU
prof. ROXANA ONU
prof. MIHAELA HUTULEAC

19. COMISIA RESPONSABILA CU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE (CATALOAGE, CONDICA PREZENTA CADRE DIDACTICE, CONDICA PROCESE VERBALE PROFESORI DE SERVICIU)

RESPONSABIL: director / director adjunct
MEMBRI: 
prof. CAMELIA AGRIGOROAE
prof. LARISA GĂINĂ
prof. ELIZA FÎNARIU ANDOR

20. COMISIA RESPONSABILA PENTRU COMPLETAREA CONDICII DE PREZENTA A CADRELOR DIDACTICE

RESPONSABIL: prof. CAMELIA AGRIGOROAE
MEMBRI: prof. ing. MICAELA SIMA
                prof. NATALIA NECOARĂ
prof. IONICA DUMITRU

21. COMISIA RESPONSABILA CU IMAGINEA SCOLII SI OFERTA EDUCATIONALA

RESPONSABIL:  prof. STEFANIA PATRAS
MEMBRI:  prof. LARISA GAINA
prof. VIOLETA NECHIFOR
prof. RADU GASPAR
prof. SORIN VASILENCU
prof. VALERICA SERBAN
prof. GABRIEL COLOTIN

22. COMISIA RESPONSABILĂ CU BIBLIOTECA ŞCOLII, APROVIZIONAREA SI GESTIONAREA MANUALELOR SCOLARE

RESPONSABILI:  prof ing. BEJINARIU DAN, prof. OANA BUTNARIU
MEMBRI: prof. ROXANA ONU
prof.ing. MICAELA SIMA

23. COMISIA PENTRU ELABORAREA SI MONITORIZAREA R.O.I

RESPONSABIL: director/  director adjunct
MEMBRI: responsabil CEAC – prof. ing. VIOLETA NECHIFOR
Sefii de arii curriculare
Administrator patrimoniu – COSTEL CRASMARIUC
Administrator financiar – ec. NICOLETA BUHU
Secretar sef –GABRIELA MIHALACHI

24. COMISIA S.N.A.C.

RESPONSABIL: prof. IRINA ASTEFANEI
MEMBRI:  prof. ADRIANA IULIA PAL
prof. SORIN VASILENCU
prof. ILEANA FEODOROV
m.i. DUMITRU COSTEA

25. COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

RESPONSABIL: prof. ing. DAN BEJINARIU
MEMBRI:  prof. ing. MARINELA JITARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. CAMELIA SARAFINCEANU

26. COMISIA DE CASARE A OBIECTELOR DE INVENTAR SI A MIJLOACELOR FIXE

RESPONSABIL: prof. ing. MIHAI OLARU
MEMBRI:  prof. ing. VALERICA SERBAN
m.i. COSTEL LAZAR
m.i. MARIA MOSNEAGU

27. COMISIA PENTRU ACHIZITII PUBLICE SI SELECTAREA OFERTELOR

RESPONSABIL: prof. ing. MIHAI OLARU
MEMBRI: prof. ing. VALERICA ŞERBAN
m.i. DUMITRU COSTEA

28. COMISIA PENTRU RECEPTIA MATERIALELOR SI LUCRARILOR

RESPONSABIL : prof. LARISA GAINA
MEMBRI:  m.i. ECATERINA MARCU
                      m.i. DUMITRU COSTEA

29. COMISIA DE CERCETARE A ABATERILOR DISCIPLINARE

RESPONSABIL : m.i. GABRIEL COLOTIN
MEMBRI:  prof. ing. MARINELA JITARU
prof. ELIZA FINARIU ANDOR
m.i. DUMITRU COSTEA

30. COMISIA PENTRU PROGRAME EUROPENE

MEMBRI: prof. ing.  MIHAELA PRISACARIU – director
prof. ing.  GABRIEL MAFTEI – director adjunct
prof. IRINA AŞTEFANEI
prof. ELIZA FINARIU ANDOR
prof. ADRIANA IULIA PAL
prof.MICU IONUT ALEXANDRU

31. COMISIA RESPONSABILA CU ACTIVITATILE EXTRASCOLARE

RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI: toti dirigintii

32. COMISIA RESPONSABILA CU EDITAREA REVISTEI ŞCOLARE         

RESPONSABIL: prof. ing. DAN BEJINARIU
MEMBRI: prof. OANA BUTNARIU
prof. ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. ing. GABRIELA STRUGARIU
prof. ROXANA ONU

33. COMISIA RESPONSABILĂ CU NOTAREA RITMICĂ ŞI PARCURGEREA PROGRAMEI ŞCOLARE

RESPONSABIL: prof. OANA ŞUŞU
MEMBRI: prof. ing. MARINELA JITARU
prof. ELIZA FÎNARIU ANDOR
prof. MIHAELA HUŢULEAC

SECRETAR CONSILIU PROFESORAL prof. OANA BUTNARIU

SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ing. MARINELA JITARU