Comisii metodice

COMISII DE LUCRU  AN ȘCOLAR 2017-2018        Comisii de lucru

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

RESPONSABIL: prof.ing. GABRIEL MAFTEI
MEMBRI:   prof.ing.  CAMELIA PRISECARIU
prof.ing.  VALERICA SERBAN
prof.ing.  CARMEN TABACARU
responsabilii ariilor curriculare : Limba si comunicare, Stiinte, Om si societate.

 1. COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

 
RESPONSABIL: prof.ing.VIOLETA NECHIFOR
MEMBRI:
prof.ing. MIHAI  OLARU– reprezentant sindicat
prof.ing.  MARINELA JITARU
prof.  AŞTEFANEI IRINA
prof. VASILENCU SORIN
CAMELIA MALANCA – reprezentat parinti
DANIELA IONESCU– reprezentat elevi
DANIEL ARVINTE – reprezentant Consiliul Local

 1. COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

 
RESPONSABIL: prof.ing. MARINELA JITARU
MEMBRI: 
prof. ADRIANA IULIA PAL
prof. LARISA GĂINĂ

 1. COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

 
RESPONSABIL:prof.ing. MIHAI OLARU
MEMBRI:
prof.ing. CARMEN TABACARU
prof. NICOLETA TUDORACHE
prof.ing. TATIANA CRASMARIUC

 1. COMISIA PENTRU SITUATII DE URGENTA

 
RESPONSABIL: prof.ing. MARINELA JITARU
MEMBRI:   prof.ing. MIHAI OLARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. IOAN BEJAN
m.i. MARIA MOSNEAGU
m.i. GABRIEL COLOTIN
adm. patrimoniu. COSTEL CRASMARUC

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE CORUPTIE SI DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR.

 
RESPONSABIL: prof. NINA CREANGA
MEMBRI: 
prof. DAN FRIPIS
prof. ing. DAN BEJINARIU
prof. ELIZA ANDOR FINARIU

 1. COMISIA PENTRU PROMOVAREA INTERCULTURALITATII

 
RESPONSABIL: prof. OANA ŞUŞU
MEMBRI:  
prof. ROXANA ONU
m.i. ECATERINA MARCU
reprezentantul elevilor: DUMITRU MATACHE
reprezentantul parintilor: GABRIELA PĂRPĂLIŢĂ

 1. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

 
RESPONSABIL:prof.ing.GABRIEL MAFTEI –dir.adj.
SECRETAR: prof. ing. MARINELA JITARU
MEMBRI: prof.ing. VIOLETA NECHIFOR
MIHALACHI GABRIELA – secretar sef
NICOLETA BUHU – administrator financiar

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE

 
RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI:   prof.ing. GABRIELA STRUGARIU
prof.ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. LARISA GAINA
prof. IRINA ASTEFANEI
prof. ROXANA ONU
m.i. ECATERINA MARCU
m.i.TATIANA CRASMARIUC
reprezentatul elevilor: DAVID OTVEŞ
reprezentantul parintilor: ALINA MIHAI

 1. COMISIA DIRIGINTILOR

 
RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI: toti dirigintii

 1. COMISIA METODICA – DISCIPLINE TEHNICE DIN DOMENIILE MECANICA, AGRICULTURA, COMERT, CONSTRUCTII SI T.I.C

 

RESPONSABIL: sef catedra tehnica prof.ing. CAMELIA PRISECARIU
MEMBRI: inginerii si maistri instructori

 1. COMISIA METODICA –DISCIPLINE TEHNICE  DIN DOMENIU INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE

RESPONSABIL: sef catedra tehnica prof.ing.VALERICA SERBAN
MEMBRI: inginerii si maistri instructori

RESPONSABIL ARIE CURRICULARA „TEHNOLOGII” prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
 

 1. COMISIA METODICA DISCIPLINE DE CULTURA GENERALA

RESPONSABIL: sef catedra prof. LARISA GAINA

 • ARIA CURRICULARA – LIMBA SI COMUNICARE (LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA ENGLEZA SI LIMBA ENGLEZA)

RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Limba si comunicare

 • ARIA CURRICULARA STIINTE – MATEMATICA, FIZICA, CHIMIE SI BIOLOGIE

RESPONSABIL: prof. MIHAELA HUTULEAC
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Stiinte

 • ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE – CULTURA CIVICA, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ISTORIE, GEOGRAFIE , RELIGIE SI EDUCATIE FIZICA SI SPORT

RESPONSABIL: prof. IRINA ASTEFANEI
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Om si Societate
 

 1. COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI SI A SERVICIULUI IN SCOALA

RESPONSABIL: prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
MEMBRI: prof. SORIN VASILENCU – intocmeste orar cadre didactice
prof. ing. MARINELA JITARU – intocmeste orar cadre didactice
prof.ing.VALERICA SERBAN – planifica stagiile de pregatire practica- domeniul
Industrie textila si pielarie
prof. ing. CAMELIA PRISECARIU – planifica stagiile de pregatire practica-
Domeniul Mecanica, Agricultura, Comert si Constructii
prof. ing. MICAELA SIMA –organizeaza serviciul cadrelor didactice

15. COMISIA PENTRU GESTIONAREA S.I.I.I.R

RESPONSABIL: director/ director adjunct
MEMBRI: secretar sef. – GABRIELA MIHALACHI
Secretar – MONICA DUCA

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI SCOLAR

RESPONSABIL: prof. ELIZA FINARIU ANDOR
MEMBRI: prof.- NINA CREANGA
prof. ing. MARINELA JITARU
prof. STEFANIA PATRAS
prof. LARISA GAINA

 1. COMISIA PENTRU OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE

RESPONSABIL:   prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
MEMBRI: prof. ing. CAMELIA PRISECARIU – domeniu Mecanic
                     prof. ing. VALERICA SERBAN – domeniu Industrie textila si pielarie

prof.         – domeniu Comert
prof. CĂTĂLINA DUMBRAVĂ – Matematica
prof. MARIJAN CIOBANU –Fizica
prof. ROXANA ONU- Limba si literatura romana
prof. NICOLETA TUDORACHE – Biologie
prof. GEANINA SUFICEANU – Limba engleza
prof. ADRIANA PAL – Limba franceza

 1. COMISIA RESPONSABILUL CU PLANIFICAREA TEZELOR

RESPONSABIL:   prof. LARISA GAINA
 MEMBRI:
prof. MARIJAN CIOBANU
prof. ROXANA ONU
prof. MIHAELA HUTULEAC

 1. COMISIA RESPONSABILA CU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE (CATALOAGE, CONDICA PREZENTA CADRE DIDACTICE, CONDICA PROCESE VERBALE PROFESORI DE SERVICIU)

RESPONSABIL: director / director adjunct
MEMBRI: 
m.i. GABRIEL COLOTIN
LARISA GĂINĂ
ELIZA FÎNARIU ANDOR

 1. COMISIA RESPONSABILA PENTRU COMPLETAREA CONDICII DE PREZENTA A CADRELOR DIDACTICE

RESPONSABIL: prof. CAMELIA AGRIGOROAE
MEMBRI: prof. ing. MICAELA SIMA
                       prof. NATALIA NECOARĂ

 

 1. COMISIA RESPONSABILA CU IMAGINEA SCOLII SI OFERTA EDUCATIONALA

RESPONSABIL:  prof. STEFANIA PATRAS
MEMBRI:  prof. LARISA GAINA
prof. VIOLETA NECHIFOR
prof. RADU GASPAR
prof. SORIN VASILENCU
prof. VALERICA SERBAN
prof. GABRIEL COLOTIN

 1. COMISIA RESPONSABILĂ CU BIBLIOTECA ŞCOLII 

prof. ROXANA ONU
prof.ing. DAN BEJINARIU
m.i. DAN FRIPIS

 1. COMISIA PENTRU APROVIZIONAREA SI GESTIONAREA MANUALELOR SCOLARE

RESPONSABIL:  prof ing. BEJINARIU DAN
MEMBRI : prof. DAN FRIPIS
m.i. COSTEL LAZAR

 1. COMISIA PENTRU ELABORAREA SI MONITORIZAREA R.O.I

RESPONSABIL: director/  director adjunct
MEMBRI: responsabil CEAC – prof. ing. VIOLETA NECHIFOR
Sefii de arii curriculare
Administrator patrimoniu – COSTEL CRASMARIUC
Administrator financiar – ec. NICOLETA BUHU
Secretar sef –GABRIELA MIHALACHI

 1. COMISIA S.N.A.C.

RESPONSABIL: prof. IRINA ASTEFANEI
MEMBRI:  prof. ADRIANA IULIA PAL
prof. SORIN VASILENCU
prof. ILEANA FEODOROV

 1. COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

RESPONSABIL: prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
MEMBRI:  prof. ing. MARINELA JITARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. CAMELIA SARAFINCEANU

 1. COMISIA DE CASARE A OBIECTELOR DE INVENTAR SI A MIJLOACELOR FIXE

RESPONSABIL: prof. ing. MIHAI OLARU
MEMBRI:  prof. ing. VALERICA SERBAN
m.i. COSTEL LAZAR
m.i. MARIA MOSNEAGU

 1. COMISIA PENTRU ACHIZITII PUBLICE SI SELECTAREA OFERTELOR

RESPONSABIL: prof. ing. MIHAI OLARU
MEMBRI: prof. ing. MIHAI OLARU
m.i. COSTEL LAZAR
m.i. DUMITRU COSTEA

 1. COMISIA PENTRU RECEPTIA MATERIALELOR SI LUCRARILOR

RESPONSABIL : prof. LARISA GAINA
MEMBRI:  m.i. ECATERINA MARCU
                      m.i. DUMITRU COSTEA

 1. COMISIA DE CERCETARE A ABATERILOR DISCIPLINARE

RESPONSABIL : m.i. GABRIEL COLOTIN
MEMBRI:  prof. ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. ELIZA FINARIU ANDOR
m.i. DUMITRU COSTEA

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME EUROPENE

MEMBRI: prof. ing.  MIHAELA PRISACARIU – director
prof. ing.  GABRIEL MAFTEI – director adjunct
prof. IRINA AŞTEFANEI
prof. ELIZA FINARIU ANDOR
prof. ADRIANA IULIA PAL
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. GABRIEL COLOTIN

 1. COMISIA RESPONSABILA CU ACTIVITATILE EXTRASCOLARE

RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI: toti dirigintii

 1. COMISIA RESPONSABILA PENTRU REVISTA SCOLARA          

RESPONSABIL: prof. ing. DAN BEJINARIU
MEMBRI: prof. SILVIU LUPU
prof. ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. ing. GABRIELA STRUGARIU
prof. DAN FRIPIS

 1. SECRETAR CONSILIU PROFESORAL prof. ANDREEA GEORGIANA AZOIŢEI

 

 1. RESPONSABIL SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ing. MARINELA JITARU

 

 1. COMISIA RESPONSABILĂ CU NOTAREA RITMICĂ ŞI PARCURGEREA PROGRAMEI ŞCOLARE

RESPONSABIL: prof. ANDREEA GEORGIANA AZOIŢEI
MEMBRI: prof. ing. MARINELA JITARU
prof. ANA ŢARAN