Comisii metodice

COMISII DE LUCRU  AN ȘCOLAR 2018-2019        

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

RESPONSABIL: prof.ing. GABRIEL MAFTEI
MEMBRI:   prof.ing.  CAMELIA PRISECARIU
prof.ing.  VALERICA SERBAN
prof.ing.  CARMEN TABACARU
responsabilii ariilor curriculare : Limba si comunicare, Stiinte, Om si societate.

2. COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

 
RESPONSABIL: prof.ing.VIOLETA NECHIFOR
MEMBRI:
prof.ing. MIHAI  OLARU– reprezentant sindicat
prof.ing.  MARINELA JITARU
Consilier şcolar Nina Creangă
prof. SORIN VASILENCU
CAMELIA MALANCA – reprezentat parinti
DALIOLA IONESCU– reprezentat elevi
DANIEL ARVINTE – reprezentant Consiliul Local

3. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ( CONF. OMEN 3027/08.01.2018)

 
RESPONSABIL: prof.ing. MARINELA JITARU
MEMBRI: 
prof. ADRIANA IULIA PAL
prof. LARISA GĂIN

4. COMISIA DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 
RESPONSABIL:prof.ing. MIHAI OLARU
MEMBRI:
prof.ing. CARMEN TABACARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. MARIA MOŞNEAG

5. COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 
RESPONSABIL: prof.ing. MARINELA JITARU
MEMBRI:   prof.ing. MIHAI OLARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. COSTEL LAZĂR
m.i. MARIA MOŞNEAGU
m.i. GABRIEL COLOTIN
adm. patrimoniu. COSTEL CRASMARUC

6. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

 
RESPONSABIL:prof.ing.GABRIEL MAFTEI –dir.adj.
SECRETAR: prof. ing. MARINELA JITARU
MEMBRI: prof.ing. VIOLETA NECHIFOR
MIHALACHI GABRIELA – secretar sef
NICOLETA BUHU – administrator financiar

7.  COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE CORUPTIE SI DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR.

 
RESPONSABIL: prof. NINA CREANGA
MEMBRI: 
prof. OANA BUTNARIU
prof. ELIZA ANDOR FINARIU

8. COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE

 
RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI:   prof.ing. GABRIELA STRUGARIU
prof.ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. LARISA GAINA
prof. IRINA ASTEFANEI
prof. ROXANA ONU
m.i. ECATERINA MARCU
m.i.TATIANA CRASMARIUC
reprezentatul elevilor: DAVID OTVEŞ
reprezentantul parintilor: ALINA MIHAI

9. COMISIA DIRIGINŢILOR

 
RESPONSABIL: prof. ing. GABRIELA STRUGARIU
MEMBRI: toti dirigintii

10. COMISIA PENTRU PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

 
RESPONSABIL: prof. OANA ŞUŞU
MEMBRI:  
prof. ROXANA ONU
prof. RĂDUCU GAŞPAR
m.i. ECATERINA MARCU
reprezentantul elevilor: DUMITRU MATACHE
reprezentantul parintilor: GABRIELA PĂRPĂRIŢĂ

11. COMISIA METODICA – DISCIPLINE TEHNICE DIN DOMENIILE MECANICA, AGRICULTURA, COMERT, CONSTRUCTII SI T.I.C

RESPONSABIL: sef catedra tehnica prof.ing. CAMELIA PRISECARIU
MEMBRI: inginerii si maistri instructori

12. COMISIA METODICA –DISCIPLINE TEHNICE  DIN DOMENIU INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE

RESPONSABIL: sef catedra tehnica prof.ing.VALERICA SERBAN
MEMBRI: inginerii si maistri instructori

RESPONSABIL ARIE CURRICULARA „TEHNOLOGII” prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
 

13. COMISIA METODICA DISCIPLINE DE CULTURA GENERALA

RESPONSABIL: sef catedra prof. LARISA GAINA

 • ARIA CURRICULARA – LIMBA SI COMUNICARE (LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA ENGLEZA SI LIMBA ENGLEZA)

RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Limba si comunicare

 • ARIA CURRICULARA STIINTE – MATEMATICA, FIZICA, CHIMIE SI BIOLOGIE

RESPONSABIL: prof. MIHAELA HUTULEAC
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Stiinte

 • ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE – CULTURA CIVICA, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ISTORIE, GEOGRAFIE , RELIGIE SI EDUCATIE FIZICA SI SPORT

RESPONSABIL: prof. IRINA ASTEFANEI
MEMBRI: profesorii din aria curiculara Om si Societate

14. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ŞI A SERVICIULUI ÎN ŞCOALĂ

RESPONSABIL: prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
MEMBRI: prof. SORIN VASILENCU – intocmeşte orar cadre didactice
prof. ing. MARINELA JITARU – intocmeşte orar cadre didactice
prof.ing.VALERICA SERBAN – planifică stagiile de pregatire practică- domeniul
Industrie textila si pielarie
prof. ing. CAMELIA PRISECARIU – planifică stagiile de pregatire practică-
Domeniul Mecanica, Agricultura, Comert si Constructii
prof. ing. MICAELA SIMA –organizează serviciul cadrelor didactice

15. COMISIA PENTRU GESTIONAREA S.I.I.I.R

RESPONSABIL: director/ director adjunct
MEMBRI: secretar sef. – GABRIELA MIHALACHI
Secretar – MONICA DUCA

16. COMISIA PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI SCOLAR

RESPONSABIL: prof. ELIZA FINARIU ANDOR
MEMBRI: prof.- NINA CREANGA
prof. ing. MARINELA JITARU
prof. STEFANIA PATRAS
prof. LARISA GAINA

17. COMISIA PENTRU OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE

RESPONSABIL:   prof. LARISA GĂINĂ
MEMBRI: toate cadrele didactice

prof.         – domeniu Comert
prof. CĂTĂLINA DUMBRAVĂ – Matematica
prof. MARIJAN CIOBANU –Fizica
prof. ROXANA ONU- Limba si literatura romana
prof. NICOLETA TUDORACHE – Biologie
prof. GEANINA SUFICEANU – Limba engleza
prof. ADRIANA PAL – Limba franceza

18. COMISIA RESPONSABILUL CU PLANIFICAREA TEZELOR

RESPONSABIL:   prof. LARISA GAINA
 MEMBRI:
prof. RAMONA MARIJANA CIOBANU
prof. ROXANA ONU
prof. MIHAELA HUTULEAC

19. COMISIA RESPONSABILA CU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE (CATALOAGE, CONDICA PREZENTA CADRE DIDACTICE, CONDICA PROCESE VERBALE PROFESORI DE SERVICIU)

RESPONSABIL: director / director adjunct
MEMBRI: 
prof. CAMELIA AGRIGOROAE
prof. LARISA GĂINĂ
prof. ELIZA FÎNARIU ANDOR

20. COMISIA RESPONSABILA PENTRU COMPLETAREA CONDICII DE PREZENTA A CADRELOR DIDACTICE

RESPONSABIL: prof. CAMELIA AGRIGOROAE
MEMBRI: prof. ing. MICAELA SIMA
                prof. NATALIA NECOARĂ
prof. IONICA DUMITRU

 1. COMISIA RESPONSABILA CU IMAGINEA SCOLII SI OFERTA EDUCATIONALA

RESPONSABIL:  prof. STEFANIA PATRAS
MEMBRI:  prof. LARISA GAINA
prof. VIOLETA NECHIFOR
prof. RADU GASPAR
prof. SORIN VASILENCU
prof. VALERICA SERBAN
prof. GABRIEL COLOTIN

 1. COMISIA RESPONSABILĂ CU BIBLIOTECA ŞCOLII 

prof. ROXANA ONU
prof.ing. DAN BEJINARIU
m.i. DAN FRIPIS

 1. COMISIA PENTRU APROVIZIONAREA SI GESTIONAREA MANUALELOR SCOLARE

RESPONSABIL:  prof ing. BEJINARIU DAN
MEMBRI : prof. DAN FRIPIS
m.i. COSTEL LAZAR

 1. COMISIA PENTRU ELABORAREA SI MONITORIZAREA R.O.I

RESPONSABIL: director/  director adjunct
MEMBRI: responsabil CEAC – prof. ing. VIOLETA NECHIFOR
Sefii de arii curriculare
Administrator patrimoniu – COSTEL CRASMARIUC
Administrator financiar – ec. NICOLETA BUHU
Secretar sef –GABRIELA MIHALACHI

 1. COMISIA S.N.A.C.

RESPONSABIL: prof. IRINA ASTEFANEI
MEMBRI:  prof. ADRIANA IULIA PAL
prof. SORIN VASILENCU
prof. ILEANA FEODOROV

 1. COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

RESPONSABIL: prof. ing. GABRIEL MAFTEI – director adjunct
MEMBRI:  prof. ing. MARINELA JITARU
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. CAMELIA SARAFINCEANU

 1. COMISIA DE CASARE A OBIECTELOR DE INVENTAR SI A MIJLOACELOR FIXE

RESPONSABIL: prof. ing. MIHAI OLARU
MEMBRI:  prof. ing. VALERICA SERBAN
m.i. COSTEL LAZAR
m.i. MARIA MOSNEAGU

 1. COMISIA PENTRU ACHIZITII PUBLICE SI SELECTAREA OFERTELOR

RESPONSABIL: prof. ing. MIHAI OLARU
MEMBRI: prof. ing. MIHAI OLARU
m.i. COSTEL LAZAR
m.i. DUMITRU COSTEA

 1. COMISIA PENTRU RECEPTIA MATERIALELOR SI LUCRARILOR

RESPONSABIL : prof. LARISA GAINA
MEMBRI:  m.i. ECATERINA MARCU
                      m.i. DUMITRU COSTEA

 1. COMISIA DE CERCETARE A ABATERILOR DISCIPLINARE

RESPONSABIL : m.i. GABRIEL COLOTIN
MEMBRI:  prof. ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. ELIZA FINARIU ANDOR
m.i. DUMITRU COSTEA

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME EUROPENE

MEMBRI: prof. ing.  MIHAELA PRISACARIU – director
prof. ing.  GABRIEL MAFTEI – director adjunct
prof. IRINA AŞTEFANEI
prof. ELIZA FINARIU ANDOR
prof. ADRIANA IULIA PAL
m.i. DUMITRU COSTEA
m.i. GABRIEL COLOTIN

 1. COMISIA RESPONSABILA CU ACTIVITATILE EXTRASCOLARE

RESPONSABIL: prof. ADRIANA IULIA PAL
MEMBRI: toti dirigintii

 1. COMISIA RESPONSABILA PENTRU REVISTA SCOLARA          

RESPONSABIL: prof. ing. DAN BEJINARIU
MEMBRI: prof. SILVIU LUPU
prof. ing. CAMELIA PRISECARIU
prof. ing. GABRIELA STRUGARIU
prof. DAN FRIPIS

 1. SECRETAR CONSILIU PROFESORAL prof. ANDREEA GEORGIANA AZOIŢEI

 

 1. RESPONSABIL SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ing. MARINELA JITARU

 

 1. COMISIA RESPONSABILĂ CU NOTAREA RITMICĂ ŞI PARCURGEREA PROGRAMEI ŞCOLARE

RESPONSABIL: prof. ANDREEA GEORGIANA AZOIŢEI
MEMBRI: prof. ing. MARINELA JITARU
prof. ANA ŢARAN