Examene 2019

Ordin simulare examene nationale, martie 2019

SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT, decembrie 2018

ORDINUL MEN nr. 4830/2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019

Durata probelor este de 3 ore, începând cu ora 900.
Elevii vor fi prezenți în sală în intervalul 800 – 830 având asupra lor cartea de identitate .

Atenție! Dacă fraudezi, nu vei putea susține examenul în următoarele două sesiuni!

OMEN-nr.4824-din-30.08.2018-privind-aprobarea-graficului-de-desfașurare-a-examenelor-de-certificare-a-calificării-profesionale-2018-2019