Misiunea și viziunea școlii

Misiunea școlii

Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Târgu Frumos pune la dispoziția comunității oportunități de educație și instruire la standarde europene în domeniile: mecanică, industrie textilă și pielărie, resurse naturale și protecția mediului, comerț, construcții și lucrări publice.
Prin acțiuni de înaltă responsabilitate și de calitate, vom urmări satisfacerea nevoilor de învățare, pentru ca absolvenții să se integreze profesional și să realizeze activități de performanță, compatibile cu cele din Uniunea Europeană, vom dezvolta instituția prin programe și parteneriate europene.

Viziunea școlii

Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Târgu Frumos   se bazează pe o dragoste profundă pentru elevi, pe înțelegerea  complexității fiecărei vârste și pe convingerea că educația este crucială pentru dezvoltarea și îndrumarea lor spre statutul de tineri activi, creativi și împliniți ai lumii în care trăim.

Liceul Tehnologic “Petru Rareș” Târgu Frumos va fi recunoscut pe plan național și internațional pentru:

  • oferirea unei educații alese, complete și consecvente pe parcursul întregii școlarizări, având în permanență în centrul ei elevul, nevoile și aspirațiile lui;
  • acreditare pentru o gamă largă de calificări;
  • o puternică motivație, angajare și atitudini profesionale din partea corpului profesoral, cu rezultate de excepție în educarea completă a elevilor săi;
  • climatul intelectual oferit ca suport pentru elevi și profesori;
  • dezvoltare profesională continuă, inițială, eficientă , lucru în echipă, comunicare pentru învățământ de calitate și creativitate;
  • îmbrățișarea unei profesii și cariere moderne de actualitate și de perspectivă pe piața muncii.