Însemnele școlii

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
 
Moto: „Educația este pasaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparține celor care se pregătesc pentru ea de astăzi.” (Malcolm X)

SIMBOLURI

Sigla Liceului Tehnologic „Petru Rareș” Târgu Frumos
Pagina web a Liceului Tehnologic „Petru Rareș” Târgu Frumos
Cartea de onoare Liceului Tehnologic „Petru Rareș” Târgu Frumos
Ecuson

SLOGANUL LICEULUIEDUCAȚIE PENTRU TOTI!  
 
VALORI  PROMOVATE
Profesionalism
Calitate
Competență
Demnitate
Transparență
Responsabilitate
Integritate
Comunicare
Creativitate
Lucrul in echipă
Deschidere multiculturală
Toleranță și echilibru
Dezvoltare profesională continuă

PRINCIPII
-susținerea și promovarea performanței in educație;
-șanse egale pentru toți;
-promovarea solidarității sociale prin parteneriate între școală, familie și comunitatea locală.

FESTIVITATI, CEREMONII ȘI RITUALURI
– zilele liceului (iunie)
– Săptămâna meseriilor (februarie – martie)
– Târgul ofertelor educaționale (mai)
– ziua Mondială a Educației ( 5 octombrie)
– Festivitatea de deschidere a anului școlar ( septembrie)
– Festivitatea de premiere a elevilor
– 8 Martie
– Sărbătorile Crăciunului și Sfintele Paște
– Balul Bobocilor- Cursul festiv al absolvenților
– Concursurile județene

MODELE COMPORTAMENTALE
stilul managerial participativ în care „conducerea” și „colectivul”se percep reciproc;
reliefarea importanței lucrului în echipă”
recunoașterea si încurajarea realizărilor;
grija pentru păstrarea mobilierului, echipamentelor și curățeniei.